Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

120 jaar Staatsbosbeheer

Marcel van Ool
Uitgeverij Waanders, Zwolle 2019
ISBN 978 94 626 2243 2

Iedereen kent Staatsbosbeheer (opgericht in 1899) van naam, maar minder bekend zijn waarschijnlijk de activiteiten in die afgelopen 120 jaar. Dit boek geeft een overzicht van de zeer brede en gevarieerde taken.

Staatsbosbeheer werd in het leven geroepen om economische redenen: aanplant van (productie)bos; natuurbescherming en recreatie kwamen daar later bij. Staatsbosbeheer heeft 273.00 ha terrein in eigendom en beheer en de invloed op ons landschap is groot. Zo speelde Staatsbosbeheer een belangrijke rol in de naoorlogse ruilverkavelingsplannen en zorgde het voor beplanting van Rijkswegen o.a. in de Noordoostpolder. Naast groen vallen er ook zo’n 800 Rijksmonumenten onder het beheer: veel forten en sluizen, maar ook kasteel Groeneveld en Radio Kootwijk. Natuurontwikkeling speelt een steeds grotere rol, denk daarbij aan grote terreinen zoals de Hoge Veluwe, de Oostvaardersplassen, de Biesbosch, het Dwingelderveld en de Wadden – een enorme variatie in de aard van de terreinen.

Hoe ingewikkeld natuurbescherming in de praktijk is, zoals discussies over de dieren in de Oostvaardersplassen duidelijk maken, komt niet aan bod, het is ten slotte een feestelijk jubileumboek. AS

€ 27,50