Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Around the World in 80 Trees

Jonathan Drori
Laurence King Publishing, Londen 2018
ISBN 978 17 862 7161 7

Een mooi, verrassend en fascinerend boek dat boeiend en vlot is geschreven. De auteur heeft zich onder meer ingezet voor Kew Gardens en is lid van de Linnean Society en de internationale dendrologische vereniging. Het boek behandelt 80 bomen, per boom variërend van een tot drie pagina’s. De beschrijvingen per soort zijn kort maar zeer puntig en bevatten altijd interessante feiten en anekdoten over de betreffende boomsoort.

Deze feiten kunnen gaan over geschiedenis, biologie, culturele gebruiken, commercieel nut, een uniek systeem om insecten te weren, of soms ongebruikelijke houtverwerking of gebruik van het fruit, ecologie en de effecten op klimaatverandering. Aspirine, boomklimmende geiten, radioactieve noten, ahornsiroop en de Berlijnse Unter den Linden worden op vaak onnavolgbare Britse wijze besproken. Zelfs een boom die in Engeland tot meer dan 17.000 rechtszaken heeft geleid ontbreekt niet. Inheemse en Europese bomen komen aan bod en ook bomen uit andere continenten en klimaatzones.

De schitterende illustraties vullen de tekst goed aan en zijn een plezier om naar te kijken. Van harte aanbevolen. JWM

€ 24,-