Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Basisgids Orchideeën

Karel Kreutz
KNNV Uitgeverij, Zeist 2017
ISBN 978 90 501 1601 5

Na het verschijnen van De Orchideeën van Nederland (Kreutz en Dekker, 2000) is er veel veranderd: er zijn vindplaatsen bijgekomen, het aantal populaties en de aantallen individuen daarin zijn toegenomen. Bovendien zijn er als gevolg van beter beheer, nieuwe natuurgebieden, verbetering van lucht-, water- en bodemkwaliteit en de klimaatverandering nieuwe soorten gevonden. Er is veel werk gedaan op het gebied van taxonomie en nomenclatuur, en in België en Luxemburg is meer onderzoek gedaan.

Na enkele inleidende hoofdstukken wordt uitgelegd in welke verschillende landschappen en biotopen orchideeën te vinden zijn en volgt een beknopte determinatietabel. Aan iedere soort zijn vervolgens twee pagina’s gewijd met telkens 6 foto’s van de auteur, die de habitus en kenmerkende details van iedere soort weergeven. Verder zijn er korte beschrijvingen van kenmerken, herkenning, bloeitijd, groeiplaats, verspreiding en zeldzaamheid.

Met deze basisgids zijn voor het eerst de 55 hoofdsoorten van de orchideeën die in Nederland, België en Luxemburg voorkomen in het veld gemakkelijk op naam te brengen. Nuttig boekje dus! LD

€ 21,95