Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Basisgids spinnen

Caroline Elfferich
KNNV Uitgeverij, Zeist 2018
ISBN 978 90 501 1667 1

Voor wie zich niet geroepen voelt om een diepgaande studie van de arachnologie te maken, maar wel door spinnen gefascineerd wordt is er nu de Basisgids spinnen, een handzaam werkje waarin 70 spinnensoorten zijn beschreven die in Nederland algemeen voorkomen. De spinnenfamilies waartoe ze behoren, de algemene lichaamskenmerken, leefwijze, webbouw en jachttechnieken, balts en paring en vele andere aspecten worden in het eerste deel behandeld. Handig is het hoofdstuk over wat je nodig hebt om spinnen te zoeken, te determineren en in gevangenschap te houden. 

De 70 soortbeschrijvingen nemen de overige pagina’s in beslag, per soort één pagina met 5 foto’s. Per familie worden de algemene kenmerken en het totaal aantal in Nederland voorkomende soorten beschreven, daarna volgen de kenmerken van de soort, met de perioden waarin volwassen exemplaren te vinden zijn, de vindplaats, maximum afmetingen van mannetjes en vrouwtjes, web indien van toepassing, uiterlijk van de eicocon en de typische kenmerken van de soort, zowel in uiterlijk als gedrag. Voor wie alles wil weten over de Lentevuurspin, de Getijgerde lijmspuiter en 68 andere soorten. LD

€ 21,95