Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Biodivercity, a matter of vital soil!

Joyce van den Berg e.a.
nai010 publishers
ISBN 978 94 620 8656 2

Over het bedenken, uitvoeren en opschalen van maatregelen in de openbare ruimte die de vergroting van de biodiversiteit als doel hebben, gaat deze veelomvattende uitgave van de Gemeente Amsterdam. Het biedt een overzicht van de stand van zaken op dit moment en de plannen voor de nabije toekomst. Dat klinkt vrij abstract, maar in vier hoofdstukken wordt in beeld en tekst van gerenommeerde auteurs verduidelijkt hoe dit concreet wordt uitgewerkt. Hoe de huidige situatie is ontstaan, de factoren die de kwaliteit van de bodem bedreigen en voorbeelden van stedelijke ecosystemen vormen de inleiding. Over bodemleven, de biodiversiteit van mossen en korstmossen, de verschillende soorten bodemorganismen en schimmelnetwerken gaat het daarna. De manieren waarop men de stedelijke omgeving (her)ontwerpt en beheert voor maximale biodiversiteit komt in het derde hoofdstuk aan bod; onderzoeksprojecten voor toekomstige verbeteringen vormen de afsluiting.
Het boek is bijzonder fraai vormgegeven, met veel foto’s, tekeningen en infographics, waarvan sommige op uitklappagina’s, en 16 paginavullende foto’s van insecten en andere kleine organismen. Bijzonder verzorgde, zeer aanbevolen uitgave! LD

€ 24,95