Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Bomen beter begrijpen. Gids voor praktisch beheer

Willem Peeters
Sterck & De Vreese, Gorredijk 2023
ISBN 978 90 561 5891 0

Wim Peeters, lector boom- en groenbeheer aan de Hogeschool Vives en Odisee in België, heeft met passie en deskundigheid een fantastisch boek geschreven over hoe bomen groeien, hoe ze leven, wat ze nodig hebben, hoe ze aftakelen en hoe daarmee moet worden omgegaan. Over het beheer van bomen worden nog altijd veel regeltjes en trucjes doorgegeven die vaak niet correct zijn. Peeters stelt nadrukkelijk dat zijn boek geen snoeiboek is maar een boek over bomen, alle bomen en voor iedereen: voor boomeigenaren, boomliefhebbers, professionele groenbeheerders, openbare besturen en ook voor boomverzorgers. Behandeld worden onder meer de standplaats in bos, tuin, park of stad, bomen planten, groeiplaatsverbetering, plagen en aantastingen en veterane bomen. Terecht houdt Peeters een pleidooi voor advies vragen; een boom gaat veel langer mee dan een mensenleven, dus: de juiste boom op de juiste plaats.
Het is een zeer doorwrocht boek dat complexe, soms ingewikkelde zaken helder uiteenzet, daarbij geholpen door een meer dan 20 pagina’s tellende verklarende woordenlijst. Zeer aanbevolen voor iedereen die in bomen geïnteresseerd is. JWM

€ 27,50