Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Bunzing, hermelijn en wezel

Edo van Uchelen
KNNV Uitgeverij, Zeist 2021
ISBN 978 90 501 1820 0

Er zijn dieren die je zelden tegenkomt, eigenlijk alleen maar wanneer ze onvoorzichtig de weg zijn overgestoken. Voor bunzingen en wezels geldt dat zeker, die komen weliswaar redelijk vaak in tuinen voor maar zorgen ervoor dat ze uit het zicht blijven.

Een dode hermelijn heb ik nog nooit langs de weg gevonden, wel werd ik ooit ’s ochtends zittend voor mijn tent begroet door een hermelijn die nieuwsgierig poolshoogte kwam nemen. Ook verrasten we eens een wezel die een van de jonge hazen in onze tuin onder het hek door probeerde te slepen. Een bunzing, de grootste van de drie, kom je nog het vaakst levend tegen, meestal in de tamme vorm, de fret. Hermelijn en wezel zijn kleiner en minder gemakkelijk uit elkaar te houden.

Alles wat er over deze fascinerende, watervlugge kleine rovers te weten valt is in dit boek bijeengebracht. Met uitstekende foto’s en enkele verhelderende tekeningen, maar de grappig bedoelde illustraties zijn te flauw voor woorden en doen afbreuk aan het verder uitstekend verzorgde boek. LD

24,95