Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Dan staat het gras als liefde

Sander Turnhout
Noordboek, Gorredijk 2023
ISBN 978 94 647 1078 6

‘Alles moet overal anders’ heet het eerste hoofdstuk dat gaat over wat er nodig is om een toekomst voor de natuur en voor onszelf veilig te stellen. Natuurbeheer moet anders, de landbouw moet anders, de economie en onze culturele opvattingen moeten ook anders. In een zestigtal korte hoofdstukjes die soms beschouwelijk, dan weer bijna pamflettistisch van aard zijn legt de auteur uit waarom het nog steeds niet lukt om alle goede voornemens omtrent natuurbeheer, biodiversiteit en milieuproblemen in concrete verbeteringen om te zetten. Turnhout, strategisch adviseur bij Radboud Healthy Landscape en SoortenNL, ziet de oprichting van ‘zoöperaties’, samenwerkingsverbanden tussen alle levensvormen als een manier om de relatie tussen mens en natuur te herstellen. Hij geeft in een stappenplan voor natuurbeleid 33 praktische ideeën om dat te realiseren. Een van die ideeën: ‘Bevrijd natuur van landbouw: natuur heeft alles te maken met ruimte, water en milieu. […] Als natuur en landschap in orde zijn, ontstaat er perspectief voor de landbouw.’ En het kortste: ‘Belast nieuwe spullen, subsidieer hergebruik.’ Zeer leesbaar! LD

€ 19,90