Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Darwin in de stad

Menno Schilthuizen
Atlas Contact, Amsterdam 2018
ISBN 978 90 450 3626 7

Dieren in de stad gedragen zich anders, zijn anders dan hun soortgenoten in de natuur. De vorm van de zaden van onkruiden in de stad verandert, allerlei eigenschappen evolueren onder invloed van de stedelijk omgeving zodat dieren en planten zich aan de stad kunnen aanpassen. Stadsnatuur gaat een steeds belangrijker deel van de natuur in dicht bevolkte gebieden vormen.

Bioloog Menno Schilthuizen bracht al zijn ervaringen samen in een zeer leesbaar boek, met onderwerpen als de Londense metromug – drie verschillende genetische lijnen in de drie onderzochte metrolijnen, die alle drie ook van de bovengrondse soortgenoten verschillen. Over het ongelijk van Darwin, die dacht dat evolutionaire ontwikkelingen niet binnen één mensenleven waarneembaar zijn, over van elders geïmmigreerde soorten die zich verbazingwekkend goed weten te handhaven en zich uitbreiden, zoals de mediterrane huiskraai in Hoek van Holland, de vos in Londen (en Haarlem), Engelse spreeuwen in het New-Yorkse Central Park.

Centraal staat de urbane evolutie van soorten die voor veel biologen als verrassing kwam, maar die nu een geaccepteerd gegeven is. Er zijn allerlei experimenten gedaan om erachter te komen hoe het allemaal werkt. Fascinerende lectuur! LD

€ 24,99