Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

De Tuinen van licht

Els Launspach
Sterck & De Vreese, Gorredijk 2023
ISBN 978 94 6471 062 5

Tuingeschiedenis als materiaal voor een roman, dat geeft aan dat het genre serieus wordt genomen. In de raamvertelling De Tuinen van licht is de figuur van de verteller een manier om het speculatieve aspect van het verhaal acceptabel te maken. Aan de andere kant zijn de historische feiten nauwkeurig weergegeven: de invloed van het werk van vader en zoon Mollet, Simon Stevin’s technische inzichten, de rol van Maurits en Frederik Hendrik van Nassau en andere belangrijke personages uit die periode, de uitwisseling van tuinontwerpers tussen de Europese hoven.
De auteur introduceert de figuur van Pierre Monjoie als buitenechtelijke zoon van de historische Claude Mollet om ontbrekende tuinhistorische verbanden te suggereren. Door middel van Pierre’s lotgevallen wordt een breder perspectief gegeven op een woelige tijd, waarin godsdiensttwisten en politieke verwikkelingen het dagelijks leven bepaalden. Met de introductie van planten van buiten Europa als de tulp, de zonnebloem en de tomaat kregen tuinen een veel grotere statusverhogende rol en nam de rivaliteit tussen opdrachtgevers toe. Het verhaal maakt verschillende dwarsverbanden inzichtelijk. Zeer leesbaar! LD

€ 27,50