Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

De universele rechten van de plant

Stefano Mancuso
Uitgeverij Cossee, Amsterdam, 2020
ISBN 978 90 5936 927 6

Planten zijn verreweg de meest vertegenwoordigde levensvorm op aarde; ze zijn de voorwaarde voor het bestaan van alle andere organismen, inclusief homo sapiens. Maar in de menselijke beleving vormen zij vaak een passief, ondergeschikt deel van al wat leeft. De auteur wijt dit aan een gebrek aan kennis.
Mancuso, befaamd om zijn eerdere sprankelende teksten over vermogens van planten, heeft nu een beknopt grondwetboek geschreven uit hun naam. In acht artikelen worden de grondrechten van planten beschreven, op Mancuso’s kenmerkende bevlogen manier verdedigd en verrijkt met opmerkelijke wetenschappelijke feiten. Verwacht dan ook geen halfzacht bomengeknuffel – de tekst is eerder bedoeld als gids voor het overleven van onze soort.

Oude denkbeelden van de mens als heerser over onze planeet of het recht van de sterkste in de natuur worden ontmaskerd als simplistische vooroordelen. Samenwerking en wederzijdse hulp blijken bepalender voor het succes van een soort. Juist bij planten zijn daar veel voorbeelden van. Verfrissend eigentijdse kijk op de complexe relaties tussen levende wezens. Spannend boek. Vaarwel, achterhaald antropocentrisch wereldbeeld! KS

€ 17,50