Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

denken+doen+laten

Hans van der Meer e.a.
Blauwdruk, Wageningen 2021
ISBN 978 94 924 7439 1

Landschapsarchitecten hebben in tegenstelling tot tuinarchitecten door de grotere schaal van hun ontwerpen bijna altijd te maken met meerdere opdrachtgevers. Voor het grote publiek maakt dat hun werk soms afstandelijk en vaak controversieel. Mede hierom vinden H+N+S Landschapsarchitecten een goede communicatie over hun projecten essentieel.

Dat blijkt uit dit boek, een rijk vormgegeven uitgave waarin het verhaal wordt gedaan over drie decennia sleutelen aan het landschap. Dertig gerealiseerde projecten worden uitgebreid beschreven en afgebeeld, sommige met fraaie dubbele uitklappagina’s. Per decennium komen ontwerpen van klein- tot zeer grootschalig aan de orde, van het Zaartpark in Breda (1991-92) tot het Windpark in de Wieringermeer (2018-20), maar ook de Waaldijkversterking bij Afferden-Dreumel (1995-96) en Tuinderspad Overdie in Alkmaar (2003-09).

Het uitgangspunt is telkens de gelaagdheid van het landschap. In een negental columns wordt over landschapskwesties gesproken. In drie rondetafelgesprekken met (oud-)leden van het bureau en andere betrokkenen worden de ontwikkelingen bediscussieerd. Tot slot komen de mensen achter het bureau aan het woord, met hun motivatie en hun favoriete landschappen en wordt vooruit gekeken naar de volgende generatie projecten. Waardevol boek! LD

€ 29,50