Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Gewilde dieren. Herintroducties van dieren in Nederland

Mark Zekhuis, Louis van Oort, Luc Hoogenstein
KNNV Uitgeverij, Zeist 2021
ISBN 978 90 501 1768 5

In een land als Nederland, waar de natuur te weinig ruimte heeft maar we sommige landschappen met hun planten en dieren toch willen bewaren, is het niet eenvoudig soorten tegen verdwijnen te beschermen; denk maar aan het jarenlange moeizame werk van Stichting Das&Boom. Nog moeilijker is het verdwenen soorten weer terug te brengen; dat geldt voor dieren trouwens sterker dan voor planten. Met wisselend succes zijn aansprekende diersoorten als raaf, bever en otter uitgezet, maar ook minder spectaculaire soorten als gentiaanblauwtje, Kale bosmier en kokerjuffer. Over de afwegingen die te maken zijn gaan de eerste hoofdstukken. Het is nodig te beschermen voordat je gaat herstellen. Er is een overheidsbeleid opgezet, met kaders en richtlijnen. Er zijn maatschappelijke vraagstukken, denk aan het overschot aan edelherten in de Oostvaardersplassen. Bevers blijken zo langzamerhand té succesvol, maar het gentiaanblauwtje is weer verdwenen. Met veel gevoel voor detail en vergezeld van prachtig beeldmateriaal beschrijft een dertigtal onderzoekers en soortenliefhebbers de herintroducties waarbij zij betrokken waren. LD

€ 27,95