Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Luisterrijk cultuurlandschap. Nico de Jonge, landschapsarchitect

Yvonne Horsten-van Santen
Blauwdruk, Wageningen 2021
ISBN 978 94 924 7443 8

De auteur omschrijft Nico de Jonge (1920-1997) als ‘de eerste landschapsarchitect van Nederland’. Strikt genomen klopt dat niet, maar hij kan wél gezien worden als de belangrijkste landschapsarchitect van de Wederopbouwperiode en daarna.

De in Goes geboren De Jonge trad in maart 1945 in dienst van Staatsbosbeheer. Aanvankelijk leerde hij het ontwerpen door landschapsplannen voor ruilverkavelingen te maken, te beginnen in Walcheren. Het landschap leerde hij kennen door de lessen van Jan Bijhouwer. Zijn werkgebied waren vooral de kleigebieden van de delta. Samen met zijn collega’s ontwikkelde hij een visie voor de vormgeving van de nieuw in te richten gebieden, in Zeeland en in de IJsselmeerpolders. Van tuinarchitect Ellen Brandes kwam het idee om ontwerptekeningen in krijt te maken, waarvan in het boek veel fraaie voorbeelden te zien zijn. Van 1977 tot 1985 was De Jonge lector en later hoogleraar in Wageningen. Het maken van mooie, contrastrijke landschappen met een duidelijke functie voor mensen stond in zijn werk centraal.

Weer een zeer verzorgde uitgave van Blauwdruk. LD

€ 27,50
prijswijzigingen voorbehouden