Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

On the Necessity of Gardening. An ABC of Art, Botany and Cultivation

Laurie Cluitmans (red.)
Valiz, Amsterdam 2021
ISBN 978 94 932 4600 3

Er lijkt een botanische revolutie gaande in kunstenland. Veel kunstinstellingen zijn in de ban van groen, zo ook het Centraal Museum in Utrecht dat afgelopen najaar een grote tentoonstelling organiseerde over de relatie tussen kunst en tuinen. De bijbehorende Engelstalige publicatie biedt de dynamiek die bij het tuinieren hoort, maar die in de tentoonstelling niet overal even goed uit de verf kwam. Een speels tuin-abc vormt de rode draad in dit lijvige boekwerk. Zo staan Derek Jarman en Gertrude Jekyll gebroederlijk naast elkaar bij de letter J, en bij de T worden niet alleen tijd en taxonomie, maar ook de alom aanwezige trampoline behandeld.

Her en der staan messcherpe essays over cultureel-maatschappelijke vraagstukken rondom de tuin, om enkele pagina’s verder weer dieper in te gaan op de bloemschilder Roelant Saverij. Deze afwisseling tussen kritiek en reflectie, tussen historisch en hedendaags – overigens met veel ruimte voor pagina-vullende afbeeldingen – heeft een niet-alledaags boek opgeleverd dat nieuwe perspectieven biedt op de verwevenheid tussen beeldende kunst en tuinieren. Marjolein Geraedts

29,90