Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Paddenstoelen in kunst, cultuur en natuur

Antoon Kuhlmann & Dominique Clement
KNNV Uitgeverij, Zeist 2020
ISBN 978 90 501 1769 2

Wat een heerlijk boek! Je zou wensen dat elk boek dat je koopt of krijgt zoveel plezierige gevoelens, herinneringen en associaties los weet te maken als dit. De auteurs hebben met grote inzet alle culturele uitingen waarin paddenstoelen een rol spelen bijeengebracht, zelfs de wegwijzers van de ANWB zijn niet vergeten. Het resultaat is een bonte, eclectische verzameling, waarin paddenstoelen in al hun veelvormigheid, zowel in fysieke als inspirationele zin, de gemeenschappelijke deler zijn.
Naast een schitterend kijkboek – een feest voor het oog – is het ook een vermakelijk leesboek. De teksten zijn met liefde en zorg geschreven en ontsluieren gaandeweg steeds meer van de achtergronden van deze mysterieuze levensvormen. Bij de lezer kan het niet anders dan dat de verwondering bij elke pagina groeit en de liefde voor paddenstoelen recht evenredig stijgt. Bijdragen van bijna 400 kunstenaars, verzamelaars, wetenschappers, schrijvers, architecten en dichters uit ongeveer 50 landen zijn opgenomen. Hun gemeenschappelijke geestdrift en inspiratie spat van elke pagina af, bij de lezer blijft een diepe indruk achter. BK

€ 24,95