Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Rothmaler – Flora van Nederland

Werner Rothmaler, bewerking Steef Steeneken
KNNV Uitgeverij, Zeist 2020
ISBN 978 90 501 1766 1

Het determineren van in ons land voorkomende vaatplanten is niet altijd even eenvoudig. Vooral binnen de groepen waar de aantallen soorten groot zijn en de onderlinge verschillen klein kan dat voor problemen zorgen. Naast een degelijke flora met accurate determinatiesleutels ben je dan al snel aangewezen op verduidelijkende illustraties. De eminente Duitse plantkundige Werner Rothmaler stelde met deze gedachte in het achterhoofd in de vorige eeuw al een gedegen veldflora samen: Rothmaler’s Exkursionsflora von Deutschland. Voor het bestemmen van soorten in Nederland was dit veelvoudig herdrukte werk al goed bruikbaar, met de komst van deze Nederlandse versie is dat zelfs nog veel beter het geval. Bioloog en botanist Steef Steeneken heeft in deze bewerking in handzaam zakformaat voor ons land relevante vaatplanten bijeengebracht. Een solide uitvoering en een logische indeling maken het heel waardevol. Beknopt en compact worden alle relevante kenmerken opgevoerd en verduidelijkt door een serie verhelderende tekeningen. Met kleine pijltjes zijn de onderscheidende kenmerken aangegeven, waardoor de onderlinge verschillen tussen soorten kenbaar worden gemaakt. BK

€ 34,95