Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Uitgestorven, Op plantenjacht rond de wereld

Maarten Christenhusz & Rafael Govaerts
Uitgeverij Sterck & De Vreese, Gorredijk 2023
ISBN 978 90 561 5801 9

Het uitsterven van planten is, net als bij al het overige dat leeft, onvermijdelijk. Er zijn tal van redenen waardoor soorten kunnen verdwijnen, maar vaak is de invloed van de mens er debet aan. Op bevlogen wijze nemen de auteurs ons mee in de achtergronden die hun weerslag hebben op uitsterving. Talloze voorbeelden komen voorbij van planten die de schrijvers in hun wilde habitat hebben gezocht, verdeeld over alle windstreken van deze aarde. Gaandeweg krijg je meer inzicht in het fenomeen uitsterving. Daarmee is het boek een waardevolle bron van informatie, maar nog veel meer is het een inspirerend en hoopvol betoog het tij te keren en wat rest beter te beschermen en waar mogelijk zelfs opnieuw te laten floreren. Dit alles in een kloeke, tot in de puntjes verzorgde en geïllustreerde uitgave, die aanvoelt als een bijbel, maar gepreek achterwege laat. Het is geen kommervolle opsomming die de lezer somber en gedesillusioneerd achterlaat, maar een aangename bewustwording uitsterving niet als fait accompli te ondergaan. BK

€ 59,90