Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Veldgids Nederlandse flora

Henk Eggelte; bewerking Erik Simons
KNNV Uitgeverij, Zeist 2022
ISBN 978 90 501 1822 4

Nieuw is dit boek niet, sterker nog, het is de 13e, maar wel sterk gewijzigde druk. Dat een boek zoveel herdrukken mag beleven is al een sterke indicatie dat het om een belangwekkend werk gaat. En dat is deze veldgids dan ook. Bedoeld voor de meer ervaren botanist is het boek een handvat om in het veld accuraat wilde planten te determineren. Maar ook de geïnteresseerde beginnende florist heeft er steun aan. Alle inheemse plantensoorten en verschillende exoten, afgebeeld in verduidelijkende zwart-wit tekeningen, zijn met deze gids op naam te brengen. Zelfs Cannabis is niet vergeten. Kenmerkende details zijn opgenomen in schema’s die in het begin wat omslachtig zijn en nogal wat bladeren tussen de betreffende schema’s en de interpretatie daarvan vragen. Voor ervaren gebruikers gesneden koek, maar voor de beginner kan het afschrikwekkend zijn. De grootste waarde van het boek ligt mijns inziens in het toegankelijk maken van moeilijk te determineren groepen, zoals de vele zeggesoorten. BK

€ 44,95