Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Verlangen naar tuin

Michel Lafaille
Uitgeverij AUP, Amsterdam 2018
ISBN978 94 629 8975 7

In zijn jarenlange praktijk als tuin- en landschapsontwerper leidde Michel Lafaille veel mensen op in zijn vak. Zijn bevlogenheid legde hij vaak vast in teksten voor zijn leerlingen en voor een groter publiek. In dit boek zijn zijn ideeën samengebracht. Het begint met filosofische beschouwingen over het wezen van de tuin, de evolutie ervan, de verschillende vormen en functies en over zijn eigen ontwikkeling. Over het tuinontwerp, de methodiek, het proces en de vormelementen gaat deel II, Structuur. In deel III, Schepping, gaat het over creativiteit, compositieleer, de ordening van de ruimte, het verhaal, de tuin als kunst. Vervolgens gaat deel IV over Inspiratie en deel V tenslotte over Reflectie, nieuwe vormen van tuincultuur en de dialoog tussen cultuur en natuur. Lafaille illustreert zijn vertellingen niet met abstracte beelden, maar met zijn eigen belevenissen en gedachten, in een kenmerkende, zeer persoonlijke stijl. De voorbeelden zijn niet per se groots, maar gaan juist over de menselijke maat, vertellen over de geschiedenis van plaatsen, mensen en hun ideeën, en geven ruimte aan de verbeelding. Mooi boek! LD

€ 39,99