Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Vogelatlas Amsterdam

Frank van Groen e.a.
Noordboek, Gorredijk 2022
ISBN 978 90 561 5948 1

De Vogelatlas Amsterdam is het resultaat van onderzoek door de 138 vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Zij onderzochten Amsterdam en omstreken, van Waterland tot Botshol en van Haarlemmermeer tot Weesp. De telgegevens die zijn gevonden in de zogenaamde kilometerhokken van elk 100 hectare vormden de basis voor dit lijvige boekwerk.
In de soortbeschrijvingen die een groot deel van het boek beslaan, vind je per vogelsoort kaarten met het aantal broedvogels en wintervogels, en kaarten met een vergelijking ten opzichte van eerdere tellingen. Zo krijgen de gegevens ook perspectief. De teksten gaan over het wel en wee van de soorten en over de interpretatie van de cijfers. Je krijgt een mooi beeld van de zaken waarmee vogels in het moderne stadslandschap te maken krijgen. Plastificering van sportvelden bijvoorbeeld, die ongunstig uitpakt voor scholeksters terwijl zachtere winters en schoner water de ijsvogel tot een heuse stadsvogel hebben gemaakt; de kleine populatie kwakken in Artis die uitwaaiert over Europa door de emmertjes vis van de oppasser.
Mooi onderzoek naar de avifauna in een moderne agglomeratie. Zeer leesbaar en goed vormgegeven. OB

€ 34,90