Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Wild Jaar

Koen Arts
Uitgeverij Noordboek, Gorredijk 2021
ISBN 978 90 561 5669 5

Koen Arts, docent aan de Wageningen Universiteit, zocht naar een ‘echte’ natuurervaring, maar wel dichtbij: in zijn eigen bemeste en bespoten Brabantse omgeving en als onderdeel van het alledaagse leven. Een jaar lang brengen Arts en zijn vrouw tenminste de helft van hun tijd buiten door, inclusief spartaans kamperen. Tussendoor spelen er – soms wat veel – sociale gebeurtenissen in het heden en verleden.

Romantische wildernis is hier ver te zoeken, smeuïge foto’s evenzo. Aan de orde komen situaties en bespiegelingen rond de stand van zaken wat betreft natuur in verhouding tot een dicht bevolkte, gecultiveerde omgeving. Er rijzen vragen als: wat is wild? Wanneer wordt natuurrecreatie schadelijk voor de natuur zelf? Wat is het verschil tussen belevingswaarde en natuurwaarde?

Geven om natuur moet je leren’, aldus de auteur; het is niet zomaar een gave of interesse. En dit leerproces ‘moet gevoed worden met directe natuurverbinding, gebaseerd op het gebruik van de zintuigen.’ Het aftasten van een eigentijds natuurbegrip en de menselijke rol hierin is een actueel thema. Arts’ bijdrage leest als een roman. Inspirerend en vaak grappig. KS

€ 22,50