Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Woods go urban

Anders Busse Nielsen e.a. (red.)
Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen 2023
ISBN 978 94 924 7465 0

Op een aantal plaatsen in Zweden en Denemarken zijn landschapslaboratoria opgezet, ‘ruimten die opzettelijk zijn gemaakt om natuurlijke processen te versnellen of te vertragen’, zoals de definitie luidt. Aan de Zweeds Landbouwuniversiteit in Alnarp lanceerde Roland Gustavsson in 1978 een onderzoeksprogramma om de vormgeving van parken en groene ruimten in en om de stad te bestuderen. Op diverse locaties worden specifieke milieukwesties onderzocht. Men concentreerde zich op multifunctionele stedelijke bossen (urban woods) en ontwikkelde principes voor ontwerp, aanleg en onderhoud. Hoe dat vorm kreeg en zich ontwikkelde laat een grote hoeveelheid fascinerende illustraties zien, foto’s, luchtfoto’s en, zeer verhelderend, profieldiagrammen. Hiermee wordt de architectuur – de opbouw en de soortensamenstelling – van beplantingen met grote nauwkeurigheid vastgelegd. De opnamen werden over een langere periode herhaald, zodat ontwikkelingen in de tijd werden vastgelegd. De resultaten worden gebruikt voor het ontwikkelen van bostypen, ecologisch onderzoek, vormen van dynamisch bosontwerp en creatief beheer. Hoe dat er op de verschillende locaties uitziet en hoe er met beplantingen wordt geëxperimenteerd is fraai geïllustreerd. LD

€ 39,90