Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Bruine takken in Leylandii

Mijn tuin in Amsterdam is omringd door Leylandii coniferen van ca 20 jaar oud die jaarlijks worden gesnoeid. De grond is zanderig en droog. Dit jaar, het viel mij voor het eerst op in de zomer, verschenen er voor het eerst bruine takken in de heg. Dit begon al voor het snoeien in het najaar. Het zijn plukjes, verspreid over de hele heg aan voor- en zijkant. Ik heb gezocht naar beestjes of webben maar niets gevonden. Wat de waarschijnlijke oorzaak is van dit fenomeen en wat er eventueel kan worden gedaan?

Afgaande op uw beschrijving zijn er verschillende mogelijke oorzaken voor het bruin worden van uw leylandii’s :
– Magnesiumgebrek in de grond; zie bijvoorbeeld https://wiki.groenkennisnet.nl/display/BEEL/Magnesiumgebrek+in+Coniferen voor duidelijke afbeeldingen. Remedie: in het voorjaar bemesten met een geschikte meststof van het tuincentrum.
– Gevolg van langdurige droogte. Oplossing: geultjes graven rondom bruin geworden bomen en bij droogte flink water geven.
– Als de afbeeldingen en beschrijving niet overeenkomen met wat u ziet kan er sprake zijn van een schimmelaantasting. Snoei de aangetaste delen zorgvuldig af, ontsmet uw gereedschap daarna met water met een scheutje bleekwater. Wanneer de aantasting te ver gevorderd is zit er niets anders op dan de haag te rooien en te vervangen door een andere afscheiding. Hopelijk is uw haag nog te redden. Succes met de behandeling!