Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

De gewiekste vogelgids

Nico de Haan en Elwin van der Kolk
Kosmos, Utrecht/Antwerpen 2021
ISBN: 978 90 215 7914 6

Vogels herkennen aan de hand van een gids is vaak nogal ingewikkeld. Dit bezwaar wordt weggenomen met het nieuwe systeem dat Nederlands bekendste vogelaar Nico de Haan heeft bedacht. Met een uitgekiende indeling op basis van kleur, gedrag, vorm, leefgebied en geluid wordt het vinden van de juiste naam voor de waargenomen vogel een stuk eenvoudiger. Na een aantal algemene tips die helpen bij het waarnemen van vogels helpt de zoekwijzer Kleur eerst bij het vinden van een bepaalde groep, bijvoorbeeld ‘witte of bijna geheel witte vogels’. Deze worden vervolgens per soort– tamme gans, knobbelzwaan, grote zilverreiger, lepelaar etc. – behandeld in een beknopte beschrijving van de belangrijkste kenmerken en een of meer afbeeldingen in stand en/of vlucht. In de zoekwijzer Gedrag gaat het over ‘vliegend voedsel zoeken, hoge en lage zangvluchten maken of met de staart trillen. Vergelijkbare zoekcriteria zijn te vinden in de zoekwijzers Vorm en Leefgebied. Per gevonden soort wordt vermeld wanneer en hoe gemakkelijk ze te zien zijn. Handig boekje! LD

€ 25