Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Gids voor Land art in Nederland – 50 jaar landschapskunst

Dré van Marrewijk
Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen 2021
ISBN 978 94 924 7445 2

De auteur heeft 65 werken van landschapskunst in Nederland geselecteerd en beschreven, de belangrijkste, er zijn er veel meer. De werken zijn per regio – noord, oost, midden, west en zuid – geordend en op een kaart weergegeven. Van ieder kunstwerk worden naam, maker(s), opdrachtgever, jaar van totstandkoming en GPS-coördinaten vermeld. Het werk en de context worden op twee of meer pagina’s beschreven en geïllustreerd met veel goede foto’s en soms tekeningen. Daaraan vooraf gaan een voorwoord van kunsthistoricus Sandra Smets en de inleiding van de auteur waarin hij uitgebreid ingaat op de herkomst en de culturele betekenis van Land art: grootschalige kunstwerken in de openbare ruimte die een ode zijn aan de natuur en aan de menselijke creativiteit. Niet alleen voor wie de landschapskunst nog onontgonnen terrein is dit een zeer verhelderende tekst. De gids is een regelrechte uitnodiging om eropuit te trekken en deze inspirerende beeldende kunstwerken (meidoornheuvels, meanderende muren, wallen, loopgraven, kommen en kraters) in het Nederlandse landschap te bezoeken. Zeer aanbevolen. RMG

€ 27,50