Contact

De redactie van onzeeigenTUIN staat altijd open voor vragen en suggesties van abonnees. Vragen worden zo nodig (anoniem) aan anderen ter beoordeling voorgelegd. Als de redactie van oordeel is dat uw vraag buiten het bereik van de redactie ligt zullen wij u zo goed mogelijk doorverwijzen. De door u verstrekte gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en zullen op geen enkele manier aan derden worden verstrekt.

Redactie 
Leo den Dulk, Rose-Marie Gerritsen (hoofdredacteur), Brian Kabbes, Jan Willem Mijs, Karin Schacknat, Anet Scholma
redactie@onzeeigentuin.nl

Advertenties
Erna Beerda
pr@onzeeigentuin.nl

Uit met onzeeigenTUIN
Evelyn Brandsen
evelyn@onzeeigentuin.nl

Redactiesecretariaat
Zwaan Kuiper
onzeeigenTUIN
Amstel 157
1018 ER Amsterdam
redactie@onzeeigentuin.nl
telefoon (020) 627 97 27