Passiflora Vaste Planten

Bedrijf: Passiflora Vaste Planten
Aanbieding: een gratis kopje koffie of
een zakje zaden uit de Bijentuin 


Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9-17

Adres: De Akkers 5, 9204 WE Drachten

Telefoon: (0512) 580772

E-mail: passifloravasteplanten@talant.nl

Website: http://passiflora.talant.nl