onzeeigenTUIN is een tuintijdschrift dat zich richt tot zowel de ervaren als de beginnende tuinier. onzeeigenTUIN verschijnt 4x per jaar: eind februari, eind mei, eind augustus en eind november

Redactie
Leo den Dulk
Rose-Marie Gerritsen (hoofdredacteur)
Brian Kabbes 
Jan Willem Mijs
Karin Schacknat
Anet Scholma
Zwaan Kuiper (redactieassistent)

Vaste auteurs
Peter Bauwens, Conny den Hollander, Esther de Winter

Gastauteurs 
Martijn Akkerman, Gerbrand Bakker, Birgitte Husted Bendtsen, Jojanneke Bijkerk, Peter Bulsing, Elbrich Fennema, Gert Fortgens, Dirk Grootenbroek, Jasper Helmantel, Modeste Herwig, Margareth Hop, Coen Jansen, Romke van de Kaa, Michael King, Jacqueline van der Kloet, Hans Kramer, Ria Loohuizen, Sheila Luijten, Karst Meijer, Sietske Metz, Wim Meulenkamp, Jinze Noordijk, Gerard Oostermeijer, Björn Scheffler, Heilien Tonckens, Julia Voskuil, Miriam de Vries, Eddy Weeda, Micha Wieland

Vaste illustratoren
Marleen Wienk, Cyprian Koscielniak

Gastillustratoren
Caroliene Serton, Herwolt van Doornen, Arno Kramer, Chantall Veerman

Vormgeving
Ido van der Kraan

Redactieadres onzeeigenTUIN
Amstel 157
1018 ER Amsterdam
redactie@onzeeigentuin.nl
telefoon (020) 627 97 27

Advertenties en Pr
Erna Beerda
pr@onzeeigentuin.nl

Uit met OET
Evelyn Brandsen
evelyn@onzeeigentuin.nl