Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Boek DUINEN EN MENSEN VOORNE

Duinen en mensen is een serie boeken over de Nederlandse kust waarin cultuur en natuur van het kustlandschap worden beschreven. Het nieuwste deel dat begin 2023 verscheen gaat over Voorne: van oude door duinen overstoven dijken aan de binnenduinrand tot bunkers in zee, van moerassige duinbossen tot open gemaaide duinvalleien, duinmeren en heel veel broedvogels. Een vliegveld en zelfs een golfbaan werden hier natuurgebied. Een prachtig boek over historie en natuur. Het bevat bovendien vier grote routes dwars door de duinen.

Met uw Onze Eigen Tuinpas betaalt u € 32,50 in plaats van € 42,50

https://www.natuurmedia.nl