onzeeigenTUIN sinds 1955

Het eerste nummer van het tuintijdschrift onzeeigenTUIN verscheen in het voorjaar van 1955. Uitgever Theo Moussault, de echtgenoot van Mien Ruys, had besloten dat het tijd was voor een nieuw tuinblad. Onder de paraplu van de Koninklijke Kwekerij Moerheim werd Het Huis van Linnaeus opgericht, dat onzeeigenTUIN ging uitgeven – ‘om een betere voorlichting te kunnen geven’, zoals het in de Moerheim catalogus werd uitgedrukt. Het was een kwartaalblad dat f 1,40 per jaar kostte. De redactie werd gevormd door Mien Ruys en medewerkers van het tuinarchitectenbureau. Moussault wist belangrijke groenauteurs en gastschrijvers aan het blad te binden. Aanvankelijk verscheen het als krantje in zwart-wit met één steunkleur, en vanaf 1982 in het huidige formaat en (aanvankelijk deels) full-color.

Mien Ruys gebruikte het blad om haar ideeën over de functie van tuinen in de moderne stedelijke samenleving naar voren te brengen. In de eerste tien tot twaalf jaar van onzeeigenTUIN vormde het propageren van de verantwoorde particuliere siertuin een centraal thema. In de jaren ’60 ging het blad zich in toenemende mate richten op de tuinhobbyist, een betrekkelijk nieuwe, maar gestaag groeiende doelgroep die bestond uit de wat beter gesitueerde tuinbezitters. Tuinreizen en tuinclubs werden georganiseerd om de betrokkenheid van de lezers bij het blad te vergroten.

Alle nieuwe stromingen in de tuin kwamen in de loop van de jaren aan de orde, maar uitgangspunt bleef onveranderd het streven naar een hoge kwaliteit in de vormgeving en beplanting van de moderne tuin. De huidige redactie, bestaande uit vakmensen met verschillende achtergronden, geeft dit vorm door zelf te schrijven en andere auteurs uit te nodigen. Inhoud komt altijd eerst, de vormgeving volgt direct daarna.

Naast tekst wordt door de redactie veel aandacht besteed aan beeld. Naast de verschijning in druk worden ook andere activiteiten belangrijk. De vernieuwde website functioneert sinds 2012 als snel informatiekanaal en last minute agenda. Uit met OET en lezingen versterken buiten het blad om de band met de lezende tuinier, waarvoor ook de sociale media selectief ingezet worden. OET-Marketing en sales peilen de snel wisselende wensen van lezers, kwekers en andere zakelijke relaties en komen met nieuwe voorstellen voor adverteren en samenwerken.