Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Planten van hier

Hennie Ketelaar e.a.

KNNV Uitgeverij, Zeist 2018

ISBN 978 90 5011 669 5

De ondertitel Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora doet een wat moeizame, vooral educatieve tekst vermoeden, de inhoud is dat allerminst. Die vormt een neerslag van de vele initiatieven op het gebied van onderzoek naar en toepassingen van inheemse planten in Nederland. Inheemse planten worden gekweekt door verschillende kwekers, het bewaren van inheemse soorten en autochtone populaties wordt bevorderd door Het Levend Archief dat een nationale zadencollectie aan het opzetten is. Bomen en struiken van verschillende Nederlandse populaties worden onderzocht en vermeerderd, omdat inmiddels nog maar 3-5% van oorsprong Nederlands is en veel buitenlandse import voor ecologische problemen zorgt. Op diverse plaatsen worden herstelprojecten voor bedreigde populaties uitgevoerd, zoals voor Kleine schorseneer en Valkruid, maar ook van cultuurlijke vegetaties als akkerflora. Vijftig belangrijke soorten worden met veel informatie en beeld beschreven. Hoe je kruidenrijke vegetaties (bloemenweiden) aanlegt en beheert wordt in detail uitgelegd. Tenslotte wordt getoond hoe binnen de gemeente Nijmegen succesvolle voorbeelden van de toepassing van inheemse flora zijn gerealiseerd. LD

€ 27,95