Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Roze tamarisk wordt wit

In onze tuin staat een tamarisk. De bloesem van deze tamarisk was erg roze maar is in de loop der jaren  steeds witter geworden. Ook onze van oorsprong roze clematis bloeit dit jaar bijna wit. Mist er een bepaalde stof in de grond?

Een interessante vraag, maar nog niet zo eenvoudig te beantwoorden! Omdat u schrijft dat de bloemen van de tamarisk geleidelijk aan witter zijn geworden is er dus sprake van een langzame verandering in de omstandigheden. Een oorzaak kan zijn, dat in de bodem bepaalde voedingsstoffen uitgeput zijn geraakt. Dat is te verhelpen door het aanbrengen van een vers laagje tuingrond, niet meer dan enkele centimeters over een oppervlak zo groot als de breedte van de struik, en een lichte bemesting met een tuinplantenmest. Een andere mogelijkheid is, dat de gezondheid van de plant zelf door een andere oorzaak achteruit is gegaan. In dat geval moeten andere  omstandigheden dan de voedingstoestand van de bodem de reden vormen. Misschien kunt u achterhalen of daar sprake van is door na te gaan wat er veranderd is. Is dat niet helder te krijgen, dan kunt u in ieder geval de eerstgenoemde oorzaak uitsluiten door bemesting en grondverbetering.
Wat de roze clematis betreft die dit jaar opeens wit bloeit, dat zal eerder een gevolg zijn van het abnormale weer dit voorjaar, vooral het ongewoon grote aantal zonuren en de langdurige droogte. Het verschijnsel wordt door verschillende clematisbezitters gemeld. Volgend jaar beter, zo is te verwachten!