Briljant groen. De intelligentie van planten - Stefano Mancuso & Alessandra Viola

Uitgeverij Cossee, Amsterdam 2017
ISBN 978 90 5936 709 8

Door publicaties als Het verborgen leven van bomen (2016) van Peter Wohlleben is de discussie over gedrag en intelligentie van planten op gang gekomen. Misschien dat zijn popularisering van onderzoeksresultaten op dit gebied de zaken te veel vermenselijkt, maar dat neemt niet weg dat er veel interessant onderzoek is gedaan. Mancuso is een van de onderzoekers naar plantaardige neurobiologie en gedrag. Hij betoogt dat de grote monotheïstische godsdiensten zonder uitzondering de mens boven de natuur stellen – terwijl de aanwezigheid van de menselijke soort op aarde toch van relatief recente datum is. Dit standpunt betekende dat er in het dierenrijk maar beperkt, en in het nog ‘lagere’ plantenrijk in het geheel geen sprake kon zijn van intelligentie. Pas door Linnaeus en later Darwin werd dit beeld enigszins genuanceerd, doordat zij publiceerden over de functies van slapen en vlees eten bij planten. In middels weten we meer over hun zintuigen, communicatiemethoden en intelligentie, niet in de engere zin van rationaliteit maar van coherent gedrag, en ontdekken we steeds meer de gelijkwaardigheid van plant en dier in de natuur. Fascinerend verhaal! LD

€ 22,99

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.