De bollenstreek. Landschap & Erfgoed van de bloembollencultuur - Marca Bultink e.a.

CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, Lisse 2015
ISBN 978 90 8140 610 9

In bijna twee eeuwen veranderde het binnenduingebied met kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in het huidige bloembollencultuurlandschap met bollenvelden, bollenschuren en exportbedrijven, villa's en woonhuizen die bloembollenkwekers en -handelaren voor zichzelf en hun personeel bouwden, veilingen en landschuurtjes. Dit boek vertelt het verhaal van de streek en van de mensen die hun stempel op dit gebied hebben gedrukt, wie deze mensen waren en welke ontwikkelingen in de bollenteelt, techniek en handel hun doen hebben bepaald. In het eerste hoofdstuk gaat het over de bloembollenteelt, in hoofdstuk 2 worden vijf wijdvertakte families geportretteerd waarvan verschillende generaties hun sporen hebben verdiend in de bloembollensector, in hoofdstuk 3 komt het landschap aan bod, in 4 het bollenerfgoed (met prachtige foto's van de woonhuizen/villa's van de bollenkwekers), ruimtelijke ontwikkelingen in 5, toerisme in 6, de toekomst in het zevende hoofdstuk. Nog vragen? Ik niet, echt alles wat ik zou willen weten over de bollenstreek staat in dit fraaie, bonte boek. Veel mooi en divers beeldmateriaal ook: 450 foto's, kaarten en andere kostelijke illustraties. RMG

 

€ 25,00

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.