De nieuwe kleine tuin - Noel Kingsbury

Forte Uitgevers BV, Baarn 2017
ISBN 978 94 6250 138 6

De laatste jaren verschijnen er nogal wat boeken over kleine tuinen; er zijn ook veel meer kleine tuinen dan grote, met name in de steden. Anders dan in veel andere publicaties bij dit thema worden in dit boek geen complete voorbeeldtuinen van ontwerpers tot in detail beschreven, maar leert de lezer zijn/haar tuin zelf te ontwerpen. Eerst wordt de beschikbare ruimte goed bekeken, daarna volgen talrijke ideeën en praktische adviezen voor de invulling, gerangschikt naar verschillende gezichtspunten: optische werking bijvoorbeeld, zoals het spelen met accenten, perspectief, diagonalen en gezichtsbedrog. Er komen verschillende functies aan de orde, onder meer moestuinen op een klein oppervlak, ecologische en diervriendelijke elementen. Maar de hoofdrol spelen planten. Véél planten. Nergens kom je minimalistisch bedoelde schrale tegeltuintjes tegen, het is juist een ode aan weelderige beplantingen. De auteur schetst de toepassing van beplantingslagen, verticale beplantingen, potten, structuurplanten en nog veel meer, met tot slot een Plantenkeuzegids. Het boek zelf is ook weelderig, royaal geïllustreerd en gedegen van omvang. Soms is het misschien een tikkeltje onoverzichtelijk waardoor je er weleens in verdwaalt – en daarbij steeds weer iets nieuws ontdekt. KS

€ 24,95

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.