Der Garten von Hermann Hesse - Eva Eberwein

Deutsche Verlags Anstalt München 2015
ISBN 978 34 210 4034 3

De auteur Eva Eberwein kent het huis van Hermann Hesse nog van de vakanties in haar jeugd. De beroemde schrijver woonde met zijn vrouw ver van de hectiek van de stad Bazel in Gaienhofen, aan de westkant van het Bodenmeer. Hij schreef er zijn boeken en tuinierde er. Hij legde de tuin zelf aan en kweekte groente, fruit en bloemen. Tot 1912 leefden de Hesse’s met hun tuin die genoeg opleverde voor eigen gebruik. Toen Eva Eberwein begin deze eeuw zag dat het huis verlaten was en de tuin achteruitging kocht ze het geheel en bracht de tuin zoveel mogelijk terug in de staat van Hesse’s verblijf. In het boek wordt de hele (tuin)geschiedenis per onderdeel verteld, fraai gefotografeerd door Graf von Luckner. Ook de maatschappelijke achtergronden uit de verschillende perioden, een schets van het dorp en inzicht in het leven van de bewoners maken het grafisch uitstekend verzorgde boek tot een aangename bron van gegevens. Foto’s uit het Hesse-familiealbum en een biografische tijdlijn vervolmaken het boek. GJD

€ 29,99

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.