Het Hofje. Bouwsteen van de Hollandse stad, 1400-2000 - Willemijn Wilms Floet

In dit kloeke boek zijn de hofjes bijeengebracht van de grotere steden in de Randstad. Onderzocht wordt welke functie die groene enclaves in de oude binnensteden van Leiden, Dordrecht, Den Haag, Haarlem en Amsterdam hebben ten opzichte van de omringende stad. Aan de hand van bouwkundige tekeningen worden de structuren van de met huizen omsloten tuinen blootgelegd en vergeleken. Verrassend veel hofjes zijn eeuwenlang in hun oorspronkelijke vorm bewaard gebleven. Het bekendst is het Begijnhof in Amsterdam, het oudste groen in de binnenstad. Veel grote foto’s en plattegronden maken van het boek een visueel feest. Ik leerde dat er drie typen tuinen in de hofjes zijn, de weelderige hortus ludi voor vermaak, de hortus catalogi met verzamelvakken en de hortus contemplationis voor de filosofische wandeling. Zocher, Polak Daniëls en Mien Ruys legden al modernere binnentuinen in de hofjes aan. Het boek eindigt met voorbeelden na 2000 uit Ypenburg (Grote Hof), Groningen (Paddepoel) en Rotterdam (Le Medi). Het Hofje is een prettig vormgegeven en hoogst lezenswaardig boek, het geeft een goed inzicht én overzicht. GJD

€ 24,95

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.