Het pryeel van Zeeland - Martin van den Broeke

Verloren Uitgeverij, Hilversum 2016
ISBN 978 90 870 4592 0

Dit boek is een handelseditie van het proefschrift Het pryeel van Walcheren, een degelijk, stevig en alles behandelend boek over de buitenplaatsen van dit Zeeuwse eiland vóór 1820. De auteur Martin van den Broeke, zelf afkomstig van Walcheren, is al decennialang onderzoeker van buitenplaatsen of resten en sporen ervan. Het boek is chronologisch ingedeeld, vanaf het ontstaan in 1600 tot 1820 toen na de Franse tijd de neergang voor veel goederen inzette. De auteur maakt een indeling in drie categorieën; singel, stadsrand en platteland. Waarom woonden stedelingen destijds op het platteland? Hoe toonden ze hun aanzien, macht en goede smaak? Vooral na 1670 begon de glorietijd met door parken en landerijen omgeven huizen als Klarenbeek en Vrijburg die naast profijt vooral ook dienden tot vermaak. Een hoofdstuk behandelt de tuinen: Samenhang van huis en tuin, Lanen voor pronk en plezier, Symmetrie als ideaalbeeld. De hele serie bijlagen als ‘Kleine percelen langs de singels van Middelburg’ zijn op zich al interessant. Martin van den Broeke won met dit boek de Ithakaprijs 2016 ter stimulering van interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek over Nederlandse buitenplaatsen. GJD

€ 49,00

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.