Mijn Moestuin - Wim Lybaert, Laurence Machiels

Uitgeverij Manteau, Antwerpen 2017
ISBN 978 90 223 3364 8

Opvallend is dat de beste moestuinierboeken, namelijk de Groente & Fruit Encyclopedie en het Handboek Ecologisch Tuinieren van Belgische origine zijn. Dit boek steekt ze nog net niet naar de kroon. Mijn Moestuin behandelt hoe je een moestuin kunt beginnen, waarna inrichting, grondsoorten, bemesting, zaaien, kassen, koude bak, water geven en niet te vergeten mogelijke problemen aan de orde komen. Vervolgens wordt per maand aangegeven wat de werkzaamheden zijn die gedaan moeten worden, met soms briljante tips, en welke planten gezaaid, geplant of geoogst kunnen worden, met meestal een beschrijving van hun specifieke eisen.

Helaas zijn de auteurs niet altijd consistent in de diepgang per plantensoort en milieuvriendelijkheid. Zo wordt bij koolgewassen regelmatig gerefereerd aan knolvoet, maar het feit dat er inmiddels knolvoetresistente rassen zijn wordt niet genoemd. Volgens de auteurs vormt wisselteelt de basis van elke biologische moestuin waar geen pesticiden gebruikt worden, maar daarna wordt wel vermeld dat je bladluizen kunt bestrijden met bio-insecticide, onder andere het giftige pesticide pyrethrum, en dat aardappelziekte te voorkomen is met het zeer giftige kopersulfaat. Verder worden er diverse eigen brouwsels zoals heermoesgier aangeraden, waarvan het maar de vraag is of het verstandig is die te gebruiken. JWM

€ 29,99

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.