The Flower Garden - Clare Foster & Sabina Rüber

Laurence King Publishing, Londen 2019
ISBN 978 17 862 7409 0

Voor tuiniers is het zelf zaaien van planten een plezierige bezigheid. Zaad is met wat geduld en enthousiasme op te kweken tot volwaardige planten. Aan enthousiasme ontbreekt het de schrijfsters niet. In kloeke beschrijvingen komen 60 soorten voorbij, waarbij hun wetenswaardigheden en de optimale manier van zaaien belicht worden. De keuze van de soorten is wat arbitrair; voor het overgrote deel eenjarigen, met hier en daar een verdwaalde meerjarige – favoriete cottage garden planten zijn de invalshoek. Omdat vele daarvan onder min of meer vergelijkbare omstandigheden moeten worden gezaaid staan er nogal wat doublures in dit boek. Door een grotere variatie aan soorten met afwijkende zaaipreferenties te kiezen had het boek een nog bredere bron van informatie kunnen zijn. Het praktische gedeelte achterin is het waardevolst. De lijst met uitleg van het gebruikte vakjargon is handig. Wie de Engelse taal voldoende machtig is om een vaktechnisch boek te kunnen lezen heeft aan dit fraai vormgegeven naslagwerk een goede en betrouwbare leidraad voor een schappelijke prijs. BK

€ 24,00

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.