Tuin - Vincent van Meenen

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 2017
ISBN 978 90 388 0391 3

Tuin is een poëtische novelle over een man in een tuin, ergens in een stad. Het is er een oase van rust temidden van de stadsgeluiden op de achtergrond. ‘Het boek is ontstaan in een periode waarin ik gefascineerd werd door leegte’, aldus de auteur.
Als de man zijn intrek neemt in de tuin en de winter steeds dichterbij komt wordt het ook een vervreemdende vertelling. Terwijl de dagen voorbij gaan mislukken pogingen om de tuin te verlaten terwijl de poort openstaat. Er is geen logische verhaallijn of plot, zelfs geen noodzaak het boek van voor naar achteren te lezen. Voor wie dat ook niet verwacht is het de moeite waard en het is mooi geschreven. Treffende en herkenbare observaties van kleuren, licht, geuren en bewegingen in de tuin worden prachtig verwoord. ‘Een vluchtheuvel in de tijd’ om langzaam te lezen en bij weg te dromen. AS

€ 18,50

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.