Veldgids paddestoelen dl. II - Nico Dam en Thomas W. Kuypers

KNNV Uitgeverij, Zeist 2016
ISBN 978 90 5011 5919

In Nederland zijn meer dan 5.000 soorten paddestoelen gevonden en dat aantal groeit nog steeds: tussen 2012 en 2015 kwamen er niet minder dan 250 nieuwe soorten bij. In deel I van deze veldgids kwamen de plaatjeszwammen en de boleten aan de orde, in dit deel alle overige vormgroepen zoals gaatjeszwammen, stekelzwammen, trilzwammen et cetera. Samen bevatten de gidsen de beschrijvingen van 1/3 van de nu nog voorkomende soorten. De selectie is gemaakt op basis van praktische criteria, bijvoorbeeld herkenbaarheid zonder microscopische kenmerken – die voor een goede determinatie weliswaar onmisbaar zijn, maar niet geschikt voor een veldgids. De vormgroepen worden kort gekarakteriseerd; daarna komen determinatiekenmerken, ecologie en andere zaken aan de orde. Dan volgen de determinatiesleutels en de soortbeschrijvingen met per soort een of meer uitstekende foto’s en informatie over kenmerken, ecologie en verspreiding en, niet onbelangrijk, gelijkende soorten. Volgens kenners de beste veldgids die op het ogenblik verkrijgbaar is. LD

€ 39,95

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.