Vijver, sloot en plas - Marten Scheffer en Jan Cuppen

KNNV Uitgeverij, Zeist 2017
ISBN 978 90 501 1535 3

De fascinatie voor water is onvermijdelijk in een land als Nederland, waarvan de oppervlakte voor zo'n 15% uit zoet water bestaat. Wat er allemaal leeft in sloten, plassen en de ruim 300.000 km sloten wordt in deze herziene versie van de gids uitvoerig beschreven. In het eerste deel zet hoogleraar aquatische ecologie Marten Scheffer uiteen wat er in dat water te vinden is. Over de eigenschappen van water, de planten en de dieren en de ecologie vertelt hij wat we er op dit moment van weten en hoe we het kunnen beheren. Hij geeft praktische tips voor het houden van een slootaquarium, het maken van een natuurlijke vijver en het doen van eenvoudig experimenten. Entomoloog Jan Cuppen verzorgde het veldgidsdeel waarin planten en dieren die het water bevolken worden beschreven, met grote aandacht voor de kleinere ongewervelden, insecten en dergelijke. De duidelijke afbeeldingen maken dat deze, eventueel met behulp van een loep, te identificeren zijn. Vissen en amfibieën, inclusief de recent binnen gekomen exoten, komen eveneens aan de orde. Een waardevolle veldgids voor wie het onderwaterleven goed wil leren kennen. LD

€ 24,95

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.