Walden, en de plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid - Henry David Thoreau

De Bezige Bij, Amsterdam 2019
ISBN 978 94 031 5900 3

In Nederland is Walden bekend als de socialistische tuinbouwcommune die schrijver-psychiater Frederik van Eeden in 1898 in Bussum oprichtte. Van Eeden ontleende de naam aan het boek van Thoreau uit 1854, waarin deze zoon van een potlodenfabrikant zijn leven in het bos beschrijft, beïnvloed door de filosoof Emerson. Die keerde zich tegen de puriteinse opvattingen in New England en het opkomende kapitalisme en stelde Thoreau een stuk bos ter beschikking. Hier bouwde hij in 1845 een eenvoudig huisje waar hij vrijwel zonder geld ‘bewust wilde leven, om me alleen met het wezenlijke bezig te houden’. Twee jaar, twee maanden en twee dagen bracht hij er door, waarin hij de vier fasen uit Emersons theorie – het praktische, esthetische, taalkundige en het spirituele aspect van de natuur – in de praktijk bracht. Walden beschrijft de natuur, Thoreaus wederwaardigheden, zijn gedachten over de maatschappij en wat er volgens hem aan moest veranderen. Bijgevoegd is zijn essay over ‘De plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid’. Intrigerend werk, zeer leesbaar. LD

€ 24,99

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.