Wonders are collectible - Jeroen Lemaitre, Thijs Demeulemeester

Uitgeverij Lannoo, Tielt 2016
ISBN 978 94 014 2969 6

Taxidermie is de wetenschap van het opzetten van dieren. Jeroen Lemaitre heeft een atelier, een cabinet de curiosité, waar hij niet alleen professioneel dieren opzet maar er ook elementen aan toevoegt die het geheel tot een kunstwerk maken. Het luxe boek dat over zijn werk en vak verscheen is een kunstwerk op zichzelf, elke pagina is een visuele verrassing. Naast de zoogdieren komen ook kwallen, kevers en vlinders voorbij, fraai afgebeeld op overzichtskaarten. Vakman, verzamelaar, wetenschapper en kunstenaar geven hun mening over de zin en onzin van dieren opzetten. Wonders are collectible werpt een nieuw licht op taxidermie. Vroeger stond het volledig ten dienste van fervente verzamelaars die compleetheid van hun collectie nastreefden en daar kapitalen voor over hadden. Ook rariteiten en gedrochten uit de natuur werden bewaard voor de eeuwigheid. Nu verschuift het vak van veelal stoffige museumcollecties naar meer modieuze kunstuitingen; Damien Hirst en Jan Fabre zijn met dieren op sterk water en opgeprikte kevers bekend geworden. Dit proces is mooi verwoord door Thijs Demeulemeester en schitterend verbeeld. Verrassend origineel boek. GJD

€ 34,99

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.