Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Spiegel van de natuur. Het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief

Matthijs Schouten

KNNV Uitgeverij i.s.m. Staatsbosbeheer, Zeist 2018

ISBN 978 90 5011 672 5

Dat de natuur in de eerste plaats ten dienste staat van de mens is een hardnekkige opvatting die in de westerse cultuur veelal door de religie gelegitimeerd wordt en heeft geleid tot plat nutsdenken. In andere tijden en culturen bestaan heel andere opvattingen, die echter net zo goed tot overexploitatie kunnen leiden. Natuurfilosoof Matthijs Schouten schreef over die verschillende opvattingen in 2001 dit boek, dat later in een uitgebreider versie werd uitgegeven, de basis voor de huidige tekstversie – natuuropvattingen van verschillende culturen, met en zonder schrift.

Aan de orde komen de opvattingen van schriftloze culturen over de bezielde natuur, naast die van de Oosterse godsdiensten, het jodendom, de Klassieken, het christendom en de islam. De landschapsidealen van Arcadië tegenover de wildernis, moderne theorieën als holisme, deep ecology, Gaia, ze vertegenwoordigen de diverse perspectieven op de natuur en de rol van de mens daarin – of daartegenover. De individuele natuurbeleving vat Schouten tenslotte samen met een gedicht van de Zenboeddhist Bashō. Belangrijk boek! LD

€ 24,95