In memoriam Jo Cuijpers.
Geheel onverwacht overleed op 15 december jl. Jo Cuijpers. In het winternummer van onzeeigenTUIN stond Jo's laatste bijdrage, de rubriek 'De tuin in december, januari, februari'. Bijna zestig (!) jaar lang gaf Jo abonnees goede raad en tips over wat er in het komende seizoen in de tuin moest gebeuren en kon men tuinvragen aan hem stellen.We zijn bedroefd. De redactie en de lezers van onzeeigenTUIN zullen Jo erg missen.


Tuinvragen stellen
OnzeeigenTUIN biedt ingelogde abonnees de mogelijkheid tuinvragen te stellen. Geeft u bij een vraag alstublieft zoveel mogelijk relevante informatie. Vragen over een mogelijke ziekte of aantasting, over de keuze, over bijzonderheden en over de plaats van de (toekomstige) plant kunnen dan beter worden beantwoord. Bruikbare informatie is:

• woonplaats, de plaats waar het probleem speelt
• de ligging van de tuin: beschut of open, in zon of in schaduw, met (zee-)wind
• de aanwezigheid van natte of van droge grond
• wanneer de ziekte of aantasting van de plant is geconstateerd
• de leeftijd van de plant

De redactie van onzeeigenTUIN zoekt samen met u naar een oplossing voor uw tuinprobleem, die van toepassing is op uw situatie.