Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Bloemenweizaden komen niet op

Onze tuin in Ilpendam is 1500m2 en de grondsoort is veen. Het is een tuin met bomen, struiken, heggen, borders, een kasje, en een grasveldje voor het huis van 80m2, en een grasveldje achter van 25m2. De tuin verzorgen we zelf, maar sinds 2012 worden de veldjes eens in de 2 à 3 weken gemaaid door een tuinman. Het afgemaaide gras is al die tijd ook afgevoerd. Omdat we in 2018 besloten dat we op de plek van de grasveldjes liever bloemenweides wilden, is er in overleg met de tuinman een zaadmengsel uitgezocht en besteld bij de firma Advanta . Het veldbloemenmengsel 2A, itemcode B49014, is ingezaaid nadat de veldjes waren afgeplagd. Dit is in april 2018 gedaan. In september 2019 is er nog steeds geen veldbloem te zien. Wel is er een soort gras opgekomen, dat volgens de tuinman knolcyperus is. De firma Advanta zegt desgevraagd, dat ze dat zaad niet hebben. Wat is hier gebeurd, en wat moeten we doen, om alsnog  bloemenweitjes te krijgen? 

Op basis van de foto die u stuurde kan ik niet met zekerheid zeggen of het inderdaad om knolcyperus gaat, daarvoor moeten de wortels met knol zichtbaar zijn; maar als dat het inderdaad is hebt u wel een probleem dat om een goede oplossing vraagt. Daarvan zal grondige verwijdering van de knolcyperus door een kundig hovenier in ieder geval het belangrijkste onderdeel uitmaken. Dat u de toepassing van het veldbloemen speciaalmengsel van Advanta is aanbevolen bevreemdt mij enigszins, omdat op de website van leverancier Advanta vermeld staat “Bloem- kruidenmengsel NR 2A is speciaal samengesteld voor de inzaai op voedselrijke gronden en kleigrond”, dus zeker niet voor veengrond. Waarom er helemaal  niets is opgekomen en wat er precies is misgegaan kan ik op deze afstand niet zeggen. Voor een geslaagde tweede poging om een mooie bloemenweide  te verkrijgen raad ik u aan voor nader advies contact opnemen met de specialisten op het gebied van bloemenweiden van Cruydt-Hoeck, te bereiken via www.cruydthoeck.nl. Het spijt me dat wij u geen concreter advies kunnen geven, maar we hopen van u te horen of de aanleg van uw bloemenweide succes heeft!