Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Vinca sterft af

In mijn vorige tuin, die ruim 800m2 groot was en die ik 45 jaar geleden met veel plezier heb ontworpen en aangelegd, had ik ook een heuvel met Vinca minor, ik ken de soort dus goed uit de praktijk. 
Na onze verhuizing 2 jaar geleden naar een veel kleinere tuin heb ik hier een border aangelegd  van ongeveer 3 bij 8 meter met (meegenomen en gekregen) Vinca als bodembedekker en wat hogere planten daartussen. De bodem is nu prachtig bedekt. Alleen is er iets met die Vinca aan de hand: verdorrende blaadjes en zwart wordende takjes, bij een toenemend aantal planten.
Ik tuinier op zeeklei. De tuin is na de koop ontdaan van alle vreselijks dat erin stond en er is een nieuwe laag grond aangebracht, ook al omdat er inklinking was.
Natuurlijk heb ik in boeken,  op het net en bij kwekers gezocht naar virussen en dat soort dingen, maar ik kan niets duidelijks vinden. Herkent u dit beeld en zo ja, wat moet ik doen? Kan ik volstaan met alleen de aangetaste takjes wegknippen, of moeten de aangetaste planten helemaal worden weggehaald of moet ik zelfs de grond vervangen.

Kleine maagdenpalm is in Nederland een stinzenplant die voorkomt ‘op vochtige, voedselrijke grond in loofbossen en houtwallen’ (bron: Soortenbank.nl). Een standplaats die daar erg van afwijkt kan de plant verzwakken, waardoor hij vatbaarder wordt voor aantastingen. In de Engelstalige literatuur wordt een aantal schimmels genoemd die de door u genoemde verschijnselen kunnen veroorzaken. Bestrijding van schimmels is alleen mogelijk met fungiciden, maar dat wordt door onzeeigenTUIN afgewezen i.v.m. de schadelijkheid voor andere planten en dieren.
Het is dus zaak om te kijken naar de mogelijke oorzaken en die proberen tegen te gaan. Staan de planten te droog? Krijgen ze te weinig of juist teveel water? Als u bijvoorbeeld de planten regelmatig besproeit kunt u dat het beste in de ochtend doen, dan kan het bovengrondse deel van de planten overdag opdrogen en wordt de verspreiding van schimmelsporen verkleind. Ligt er soms teveel blad onder de planten of (resten van) andere planten? In dat geval kan uitharken van het materiaal onder de Vinca behulpzaam zijn. Dat kan vrij grof gebeuren, gewoon met een stalen hark.
Ernstig aangetaste planten kunt u het best in hun geheel verwijderen en met het huishoudelijk afval afvoeren, niet bij uw compost doen!

Foto: Frank Vincentz /wikimedia.org